DOCUMENT D'INFORMACIÓ I CONSENTIMENT CLIENTS
 

 En compliment del Reglament General de Protecció de dades i la Nova Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals (LOPD), li comuniquem els següents punts:

 Responsable del tractament:

(3DCPI) - PRODUCTOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES 2.012, S.L - CIF: B-65.684.144

Adreça postal: Carretera Terrassa, 210 - 08191 - Rubí - Barcelona

Telèfon: 930027951

Correu electrònic: prodysol@prodysol.com

Delegat de Protecció de dades. Contacte: mlopez@cpisefa.com

 Finalitat del tractament:

 Tractem la informació que ens facilita per tal d'oferir el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

 Les dades es mantenen dins d'un aplicatiu informàtic amb control d'accés i accés restringit al personal dels departaments Comercial i Administració.

 Durada del tractament de les dades personals:

 Les dades proporcionades es conservaran fins a la finalització de la relació comercial amb l'empresa o fins que vostè exerceixi el seu dret de cancel·lació.

 legitimació:

 La base legal per al tractament de les dades personals és l'execució d'aquest contracte / comanda comercial.

 destinació:

 Les dades personals dels clients es cedeixen a terceres empreses per a la realització de les activitats indicades anteriorment. Es cediran per a tot allò relacionat exclusivament amb les seves comandes. A aquestes terceres empreses se'ls farà signar un contracte comprometent-se al compliment de la normativa.

 Així mateix, l'informem que per al compliment de les obligacions legals i laborals seves dades poden ser comunicades a:

 

Administracions Públiques (Seguretat Social, Agència Tributària, Subvencions).
 

PRODUCTOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES 2.012, S.L té signat un contracte específic amb cadascuna de les empreses que actuen com Encarregats de tractament. En aquest contracte estableix les condicions de cessió de les dades personals dels treballadors i les obligacions de cada entitat davant de PRODUCTOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES 2.012, S.L

 Drets de l'interessat:

 Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en PRODUCTOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES 2.012, S.L. estem tractant dades personals que el concerneixen o no.

 Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per a la fi que van ser recollides.

 En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions.

 En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar l'oposició al tractament de les seves dades. L'empresa PRODUCTOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES 2.012, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius imperiosos o en l'exercici o defensa de reclamacions.


Seguiu-nos

3DCPI utilitza cookies pròpies i de tercers per al seu funcionament, per mantenir la
sessió i personalitzar l\'experiència de l\'usuari, així com per obtenir estadístiques anònimes d\'ús
de la web. Per a més informació sobre les cookies utilitzades consulta la nostra POLÍTICA DE COOKIES

close